0

Masz w koszyku 0 szt. towaru
o ogólnej wartości 0 zł

Wyświetl zawartość koszyka

DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW


MEMORANDUM INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW:

 

  1. Operator działalności internetowej Spółka MEDEXO PL SP. ZO.O., z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 228/S05, , REGON: 145964866, NIP: 5252525383, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409850, tel.: +48 602-420-109, biuro@krzesla-zdrowotne.pl jest administratorem Pani/Pana następujących danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (zlecenia), które to dane otrzymuje przez samych klientów w procesie składania zamówienia:

       1.1 Jeśli jesteś osobą fizyczną (nie jesteś przedsiębiorcą):

                 - imię i nazwisko

                 - pełny adres pocztowy

                 - adres e-mail

                 - numer telefonu

                 - nr konta bankowego

                 - Adres IP

 

       1.2. Jeśli jesteś osobą fizyczną lub prawną:

                 - Nazwa firmy

                 - pełny adres pocztowy

                 - Regon

                 - NIP

                 - imię i nazwisko osoby kontaktowej

                 - adres e-mail

                 - numer telefonu

                 - nr konta bankowego

                 - Adres IP

 

  1. Dane osobowe wymienione powyżej są niezbędne do realizacji zamówienia lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta zadane w formularzu kontaktowym. Przetwarzanie takie jest dozwolone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora  w następujących celach:

1.2 wykonanie umowy - na czas realizacji zamówienia,

2.2 do ewidencji  wyników sprzedaży  - przez  10 lat od następnego roku kalendarzowego po zakończeniu świadczenia, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie.

  1. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podwykonawców dla Administratora:

       3.1. Hosting i usługi z nim związane (Webdevel  s.r.o, ID: 28597192, z siedzibą w Republice Czeskiej ul. Obránců miru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zarejestrowana w rejestrze publicznym Sądu Okręgowego w Ostrawie, sekcja C, załącznik 33699)

       3.2. Księgowość i podatki firma (Tax is Easy z siedzibą  w Opolu (45-365) ul. 1 Maja 135/1, NIP: 7543167452)

      3.3. Alternatywnie inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, które nie są obecnie używane przez firmę.

  1. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami i są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym ich wykorzystaniem, co zapobiega nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi do tych danych osobowych osobom trzecim . Obecnie Menedżer stosuje rygorystyczne środki techniczne i kadrowe, tj. pracownicy, którzy mają kontakt z danymi osobowymi, są zobowiązani do zachowania poufności.
  2. Bez zgody klienta, tj. bez przyczyny prawnej, dane osobowe przetwarzane są wyjątkowo tylko w szczególności w zakresie ochrony praw i interesów Administratora.
  3. Jeżeli klient dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wówczas należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma on prawo do:

       - odwołania w dowolnym czasie  zgody do przetwarzania danych osobowych - w tym przypadku chcemy ostrzec, że nie może być ograniczony dostęp do niektórych funkcji lub informacji, do których klient na podstawie tego zezwolenia ma dostęp,

       - Zapytania o przetwarzanie swoich danych osobowych –w  tym przypadku chcemy przypomnieć klientom, że Administrator jest uprawniony do żądania uzasadnionej rekompensaty wydatków związanych z żądaniem klienta.

       - udzielenia  wyjaśnienia dotyczącego  przetwarzania danych osobowych,

       - zażądania od nas dostępu do tych danych i ich zaktualizowania lub poprawy,

       - usunięcia swoich danych osobowych

       - W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych biuro@krzesla-zdrowotne.pl.

  1. Niniejsze Memorandum jest ważne i skuteczne w dniu 25 maja 2018 r.Doświadczenia użytkowników krzeseł SpinaliS

Z krzesła Spinalis jestem bardzo zadowolony. Od czasu, gdy siedzę na nim przez kilka godzin dziennie, plecy przestały mnie boleć.
Inż. Tomáš Cikán, Biuro Podróży ESO travel S.A.

Spinalis polecił mi ortopeda z powodu moich długoletnich problemów z plecami. Dzisiaj całodzienne siedzenie nie sprawia mi już żadnego problemu. Mogę Spinalis szczerze polecić.
Mgr. Martina Ettelová, Monster WorldwideGdzie mogę wypróbować krzesła SpinaliS?Zapraszamy do kontaktu

Centrum zdrowego siedzenia SpinaliS
Puławska 228/S05, 02-670 Warszawa